Hotline: +421 905 589 921     

Kurz žeriavnikov

Žeriav je stroj na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien. Pracuje na princípe sústavy kladiek, ktoré znižujú silu potrebnú na vyzdvihnutie nákladu. Rameno žeriava je spravidla možné otáčať a posúvať, čím dochádza k presúvaniu bremena. Žeriav sa využíva všade tam, kde je potreba manipulovať s ťažkými bremenami, najčastejšie v stavebníctve, strojárskom a hutníckom priemysle, doprave a pod.

Obsluhovať žeriav môže iba osoba odborne spôsobilá, ktorá svoju odbornosť preukazuje platným preukazom. Výchova a vzdelávanie obsluhy žeriavov sa vykonáva s prihliadnutím na druh žeriavu.

 

Obsluhu žeriavov rozdeľujeme podľa toho na aký druh žeriavu má odbornú spôsobilosť.

 

1. Obsluha mobilného žeriava (autožeriav)

Základný kurz obsluhy mobilného žeriava vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Každý účastník obdrží nasledovné informácie:

 • o výkone činnosti osôb na obsluhu mobilného žeriava 
 • Osobitné požiadavky so zameraním na
  a) konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení,
  b) prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení,
  c) poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Po vykonaní odbornej prípravy dohodneme účastníkovi základného kurzu termín skúšok u TI. Po úspešnom overení vedomostí mu TI vydá preukaz.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

 

2. Obsluha vežového žeriava

Základný kurz obsluhy vežového žeriava vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Každý účastník obdrží nasledovné informácie:

 • o výkone činnosti osôb na obsluhu vežového žeriava 
 • Osobitné požiadavky so zameraním na
  a) konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení,
  b) prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení,
  c) poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Po vykonaní odbornej prípravy dohodneme účastníkovi základného kurzu termín skúšok u TI. Po úspešnom overení vedomostí mu TI vydá preukaz.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

 

3. Obsluha mostového žeriava

Základný kurz obsluhy mostového žeriava vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Každý účastník obdrží nasledovné informácie:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR 
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe mostového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • Poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií.

Po vykonanom základnom základnom kurze a úspešnom overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný preukaz na obsluhu mostového žeriava.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

 

4. Obsluha portálového žeriava

Základný kurz obsluhy portálového žeriava vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Každý účastník obdrží nasledovné informácie:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR 
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe portálového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • Poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií.

Po vykonanom základnom základnom kurze a úspešnom overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný preukaz na obsluhu portálového žeriava.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

 

5. Obsluha konzolového žeriava

Základný kurz obsluhy konzolového žeriava vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Každý účastník obdrží nasledovné informácie:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR 
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe konzolového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • Poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií.

Po vykonanom základnom základnom kurze a úspešnom overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný preukaz na obsluhu portálového žeriava.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

 

Výchovu a vzdelávanie vykonávame na základe akreditácie NIP, ktorý nám na túto činnosť vydal oprávnenie.

V prípade záujmu o účasť v niektorom z našich kurzov žeriavnikov nás neváhajte kontaktovať.

Go to top