Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyZástupca zamestnancov BOZP

Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP

 

Vzdelávanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť je jednou z povinností zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov.

 

Účelom školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť ich je oboznámenie s: 

 

  • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ich právami a povinnosťami

Školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť vykonávame na základe akreditácie Národného inšpektorátu práce, ktorý nám na túto činnosť vydalo oprávnenie.

V prípade záujmu o vykonanie školenia vašich zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Go to top