Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyZamestnanci z BOZP

Školenie zamestnancov BOZP

Vzdelávanie zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov. V rámci tohto vzdelávania zamestnanci nadobudnú vedomosti o tom ako majú bezpečne vykonávať prácu, na aké riziká si majú pri práci dávať pozor, prípadne aké činnosti sú pre nich zakázané.

Výsledkom a zároveň prínosom zo školenia zamestnancov je pre zamestnávateľa: 

  • zníženie počtu pracovných úrazov
  • vyššia produktivita práce

Školenie zamestnancov sa rozdeľuje na:

  1. vstupné školenie (vykonáva sa pri nástupe zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
  2. periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za dva roky, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia)
  3. školenie pri preradení na inú funkciu (vykonáva sa pri preradení zamestnanca na inú funkciu - prácu, mení charakter práce a samozrejme aj riziká práce)

Školenie zamestnancov je zamerané na konkrétne činnosti ktoré vykonávajú u zamestnávateľa a konkrétne priestory v ktorých sa počas práce pohybujú. Súčasťou školenia je i dialóg so zamestnancami ohľadom konkrétnych situácií, ktoré sa na pracovisku môžu vyskytnúť. Ďalej sú počas školenia zamestnanci oboznámený s pracovnou úrazovosťou vrámci organizácie a rozborom pracovných úrazov ktorým je potrebné venovať nadpriemernú pozornosť. Zamestnanci môžu vrámci školení poukázať na nedostatky vrámci svojich pracovísk, prípadne podať návrhy na riešenie konkrétnych opatrení.

Zamestnanci nedostávajú zbytočné a nezmyselne zdĺhavo podávané informácie o tom s čím sa nemôžu na svojej pracovnej pozícii stretnúť.

Školenia zamestnancov vykonávame na základe akreditácie Národného inšpektorátu práce, ktorý nám na túto činnosť vydalo oprávnenie.

V prípade záujmu o vykonanie školenia vašich zamestnancov alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Go to top