Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyŠkolenie vodičov

Školenie vodičov

Vzdelávanie vodičov patrí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov.

 

Školenie je rozdelené do nasledovných skupín: 

  • vodič referent - je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
  • vodič z povolania do 3,5t - je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorého hlavnou pracovnou činnosťou vedenie motorového vozidla,
  • opravár, údržbár - opravár alebo údržbár v autoservise, ktorý vykonáva kontrolu, údržbu a opravy motorových vozidiel,
  • vedúci pracovník - pracovník, ktorý riadi činnosť vodiča referenta alebo vodiča z povolania alebo opravára, údržbára (na to aby mohol zodpovedne riadiť činnosť musí mať potrebnú kvalifikáciu - školenie).

Cieľom školenia je:

  • oboznámiť vodičov, vodičov referentov, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel,
  • informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti,
  • oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách a skoroudalostiach, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel.

Výsledkom a zároveň prínosom zo školenia je:

  • zníženie počtu úrazov, nehôd a skoroudalostí pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel,
  • správne vedenie evidencie o dobe vedenia motorového vozidla,
  • vyššia produktivita práce.

Školenia vodičov vykonávame na základe akreditácie Národného inšpektorátu práce, ktorý nám na túto činnosť vydalo oprávnenie. 

V prípade záujmu o vykonanie školenia vodičov alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pokiaľ Vás zaujímajú bližšie informácie o cenách, neváhajte si pozrieť cenník školenia vodičov.

Go to top