Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyPráce vo výškach

Školenie pre práce vo výškach

Každá osoba, ktorá vykonáva prácu vo väčšej výške ako 1,5 metra alebo nad výkopom hlbším ako 1,5 metra musí mať na túto činnosť odbornú spôsobilosť. Takáto odborná spôsobilosť sa dá získať účasťou na školení osôb vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

  Školenie osôb vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej horolezeckej alebo speleologickej techniky vykonávame od roku 2003. Ročne vyškolíme  približne 400 osôb a ich počet neustále rastie.

Za práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú napr. práce na rebríku alebo na lešení, prípadne inej pomocnej plošine. Takúto činnosť najčastejšie vykonávajú osoby na nasledovných pracovných pozíciách: murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, vodiči nákladných motorových vozidiel a mnoho ďalších.


Školenia vykonávajú naši lektor, ktorý majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. Cieľom školenia je zúčastnených oboznámiť o bezpečnosti pri takýchto prácach, o bezpečných pracovných postupoch pri prácach na rebríku, na lešení, prípadne pomocných pracovných plošinách a informovať ich o nebezpečných pracovných postupoch a prácach. Každý účastník školenia obdrží doklad, ktorý mu slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti na činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky. Do tohto dokladu sa zaznamenávajú opakované preškolenia, ktoré doporučujeme absolvovať každých 12 mesiacov.

Podmienka účasti:

  • prihlásenie sa na školenie na základe riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky,
V prípade že Vás zaujíma cena školenia, tak tú nájdete v Cenníku školení. Pokiaľ by ste mali záujem si dať vyškoliť väčšie množstvo zamestnancov, môžeme Vám na takéto školenie vypracovať cenovú ponuku.

Školenie vykonávame na základe oprávnenia NIP.

Go to top