Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyMotorové vozíky (VZV/NZV)

Kurz obsluhy motorových vozíkov (VZV)

Školenie obsluhy motorových vozíkov (vysokozdvižných vozíkov) vykonávame od roku 2006, čo je už viac ako 5 rokov. Ročne vyškolíme viac ako 500 nových osôb na obsluhu motorových vozíkov (ďalej len MV). Opakované školenia obsluhy MV v našom školiacom stredisku ročne absolvuje viac ako 2500 osob.

Školenie vykonávame pre všetky triedy a druhy MV podľa STN 26 8805. Vykonávame základné, opakované, rozširovacie a aktualizačné kurzy (školenia) obsluhy MV. Po úspešnom absolvovaní uchádzač obdrží od nás preukaz obsluhy MV platný v celej Európskej únii.

 

 

Rozdelenie motorových vozíkov

Trieda

 

Spôsob riadenia

Ručné

vedené

Pákové

riadenie

Volantové

riadenie

Zo zdvíhacej

plošiny

I.

Elektrické vozíky

Plošinové, nízkozdvíhacie,

vlečné a tlačné vozíky

A

B

C

-

II.

Vozíky so spaľovacím

motorom

Vysokozdvíhacie vozíky

D

E

W1 a)

W2 b)

G

 

Špeciálne vozíky c)

Z

a) Vozíky s nosnosťou do 5 ton.

b) Vozíky s nosnosťou nad 5 ton.

c) Špeciálny vozík – motorový vozík špeciálneho vyhotovenia, ktorý nie je možné zaradiť do základných

kategórii uvedených v tabuľke 1 pre triedu I a II (napr. portálový vozík, vozík s výložníkom,

vozík s diaľkovým ovládaním, vozík s kĺbovým podvozkom a pod.).

POZNÁMKA. – V preukaze je potrebné konkrétne špecifikovať dané vyhotovenie motorového vozíka.


Školenie vykonávajú naši lektori obsluhy motorových vozíkov, ktorí majú v tejto činnosti dlhoročné skúsenosti.

Cieľom školenia obsluhy MV je oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou MV so základnými zásadami v oblasti BOZP ako i obsluhy MV a pripraviť ich na úspešné vzládnutie overenia odbornej spôsobilosti.

Podmienka účasti na školení:

  • prihlásenie sa do kurzu na základe riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky
  • zdravotná spôsobilosť

Samotné školenie pozostáva z:

  • teoretickej časti
  • praktickej časti

V prípade záujmu o zistenie ceny si pozrite Cenníku školení alebo nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky a vyžiadajte si cenovú ponuku.

 

Školenie sme do konca roka 2011 vykonávali pod záštitou akreditovaného školiaceho strediska VEMAL, s.r.o., ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

 

Od 01.01.2012 vykonávame túto činnosť priamo ako akreditované školiace stredisko, nakoľko nám NIP vydalo na túto činnosť oprávnenie.

 

Pokiaľ Vás zaujímajú bližšie informácie o cenách, neváhajte si pozrieť cenník kurzu obsluhy VZV.

Go to top