Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyMotorová reťazová píla

Kurz motorovej reťazovej píly

Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly je rozdelený do dvoch rôznych skupín podľa použitia motorovej reťazovej píly a to nasledovne:

1. Kurz obsluhy motorvej reťazovej píly (MRP) pri ťažbe dreva

2. Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly (MRP) pri inej činnosti

 

1. Kurz obsluhy MRP pri ťažbe dreva (základný)

Obsluha reťazovej motorovej píly pri spilovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách.   

Uchádzač musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý.

Obsahom kurzu je v teoretickej časti vysvetliť:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
 • kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
 • zásady poskytovania prvej pomoci,

Praktická časť kurzu pozostáva z nasledovných  častí:

 • zvislé a kombinované rezy,
 • odvetvovanie,
 • ťažba dreva v poraste,
 • manipuláciu s drevnou hmotou.

Doba trvania kurzu je 64 vyučovacích hodín, z toho 24 hod., v teoretickej časti a 40 hod. na praktickú prípravu.

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Uvedený kurz vykonávame v spolupráci so spoločnosťou VEMAL, s.r.o., ktorá má na túto činnosť vydané oprávnenie a my sme pri tomto kurze lektori.

 

Opakované školenie obsluhy motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

Opakovaného školenia je potrebné sa zúčastniť v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 každé 2 roky.

Doba trvania opakovaného školenia je 8 hod. a počas tohto školenia je pripomenutá teoretická časť zo základného kurzu.

Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení.

 

Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

Vykonáva sa každých 5 rokov. 

Obsahom aktualizačnej odbornej prípravy je:

 • zmeny v požiadavkách o základného kurzu
 • aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s motorovou pílou pri ťažbe dreva.

Doba trvania je 8 hod a účasť na aktualizačnej odbornej príprave sa vyznačí v preukaze.

 

Kurz obsluhy MRP pri inej činnosti (základný)

Obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako spilovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom pri ťažbe. Napr. stavba krovu, stolárska činnosť a iné.

Uchádzač musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý. 

Obsahom kurzu je v teoretickej časti vysvetliť:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s motorovou pílou upravenú právnymi predpismi
  a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva,
 • kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
 • zásady poskytovania prvej pomoci,

Obsahom kurzu je i praktická časť.   

Doba trvania kurzu je 24 hod., v teoretickej časti 16 hod. a na praktickú časť 8 hod.

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Uvedený kurz vykonávame v spolupráci so spoločnosťou VEMAL, s.r.o., ktorá má na túto činnosť vydané oprávnenie a my sme pri tomto kurze lektori. 

 

Opakované školenie obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Opakovaného školenia je potrebné sa zúčastniť v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 každé 2 roky.

Doba trvania opakovaného školenia je 8 hod. a počas tohto školenia je pripomenutá teoretická časť zo základného kurzu.

Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení.

 

Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Vykonáva sa každých 5 rokov.

Obsahom aktualizačnej odbornej prípravy je:

 • zmeny v požiadavkách o základného kurzu
 • aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s motorovou pri inej činnosti.

Doba trvania je 8 hod a účasť na aktualizačnej odbornej príprave sa vyznačí v preukaze.

 

Pokiaľ Vás zaujíma cena konkrétneho kurzu obsluhy motorovej reťazovej píly neváhajte nás kontaktovať telefonicky na tel. číslo:

0905 589 921

 

Podmienkou na získanie preukazu na obsluhu motorovej reťazovej píli je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na žiadosti, ktorú si môžete stiahnuť tu , fotografia o rozmere 3 x 3,5cm a dohodnutie si termínu na tel čísle 0905 589 921

Go to top