Hotline: +421 905 589 921     

HomeNaše službySlužby OPPDokumentácia OPP

Dokumentácia ochrany pred poziarmi

Vypracovanie dokumentácie z oblasti OPP je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o OPP. Túto povinnosť Vám pomôžeme splniť tým, že Vám povinnú dokumentáciu vypracujeme a dodáme v dohodnutej lehote.

Základná dokumentácia: 

 • Požiarny štatút
 • Požiarna kniha
 • Požiarne poplachové smernice
 • Požiarne evakuačné plány - textová časť
 • Požiarne poplachové smernice - grafická časť
 • Tématický a časový rozsah školenia zamestnancov
 • Tématický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
 • Menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok
 • Zoznam členov protipožiarnej hliadky
 • Požiarne poriadky pracovísk
 • Pokyny na zváranie
 • Pokyny na lepenie podlahovej krytiny

Ďalšia dokumentácia: 

 • Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby
 • Prevádzkové denníky požiarnych užáverov
 • Pokyn na organizovanie cvičného požiarneho poplachu

Dokumentáciu dodáme jeden krát v tlačenej forme. V prípade dohody môžeme dodať dokumentáciu i iným pre obe strany vhodným spôsobom.

Pokiaľ máte záujem o základnú dokumentáciu, prípadne o niektorý z ďalších dokumentov, neváhajte nás kontaktovať a môžeme sa dohodnúť na podrobnostiach.

Go to top