Hotline: +421 905 589 921     

Audit OPP

Audit OPP vo Vašej spoločnosti, organizácii alebo firme preskúma skutočný stav a spôsob zabezpečenia OPP. Porovná používané postupy, spôsob odstraňovania zistených nedostatkov a závad s minimálnou úrovňou OPP  stanovenou platnou legislatívou.

Audit OPP pozostáva z: 

  • komplexnej kontroly dokumentácie,
  • komplexnej kontroly administratívnych, prevádzkových a výrobných priestorov,
  • kontrola požiarno-technického zariadenia,
  • komplexnej kontroly vzdelávania zamestnancov a protipožiarnych hliadok.

V záverečnej správe Vám popíšeme aktuálnu úroveň vašeho systému OPP, zistené nedostatky a návrhy na odstránenie nedostatkov, prípadne doporučenia. Záverečnú správu na požiadanie vyhotovujeme i v AJ a NJ.

Audit OPP vykonávame už viac ako 5 rokov a počas našej činnosti vykonávame niekoľko desiatok auditov ročne. Naše dlhoročné skúsenosti nadobudnuté pri výkonoch inšpekcie orgánov dozoru uplatňujú naši technici pri samotných auditoch a preto naše správy úplne korešpondujú so skutočným stavom OPP.

Samotným auditom si zabezpečíte odhalenie vašich nedostatkov v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách orgánov dozoru alebo nebodaj možným nehodám alebo požiarom.

V prípade záujmu o vykonanie auditu alebo v prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte.  

Go to top