Hotline: +421 905 589 921     

Audit BOZP

Každý má záujem o skutočné, neskreslené informácie o aktuálnom stave oblasti BOZP v svojom podniku, firme alebo organizácii. Iba audit BOZP nezávislých odborníkov Vám ukáže v akej kondícii je Vás systém riadenia BOZP.

Audit BOZP pozostáva z: 

  • komplexného preskúmania dokumentácie,
  • komplexného preskúmania administratívnych, prevádzkových a výrobných priestorov,
  • komplexného preskúmania systému vzdelávania zamestnancov.

V záverečnej správe z auditu BOZP obdržíte reálne, nezávislé informácie o stave Vašeho systému BOZP, zistené nedostatky a návrhy na odstránenie nedostatkov, prípadne doporučenia.

V o výkone auditov BOZP máme už viac ako 10 ročné skúsenosti a ročne vykonáme viac ako 25 auditov. Naše dlhoročné skúsenosti nadobudnuté pri výkonoch inšpekcie orgánov dozoru uplatňujú naši technici pri samotných auditoch a preto naše správy úplne korešpondujú so skutočným stavom Vašeho systému riadenia BOZP.

Samotným auditom BOZP si zabezpečíte odhalenie vašich slabých miest v systéme riadenia BOZP v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách orgánov dozoru alebo nebodaj možným pracovným úrazom, nehodám alebo poškodeniam zdravia Vašich zamestnancov.

V prípade záujmu o vykonanie auditu BOZP alebo v prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte.

Go to top