Hotline: +421 905 589 921     

HomeLegislatívaAktuality v legislative

Aktuality v legislatíve

Zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi (314/2001)

Zmeny v zákone, ktoré Národná rada SR schválila 14. mája 2015, sú účinné od 1. septembra 2015. Novela zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi z dielne Ministerstva vnútra SR  okrem iného zavádza

Čítať ďalej: Zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi (314/2001)

Zmena vyhl.č. 508/2009 z.z. k 01.01.2014

Dňa 01.01.2014 vstúpila do platnosti nová vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z., ktorá mení a dopĺňa vyhl.č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Čítať ďalej: Zmena vyhl.č. 508/2009 z.z. k 01.01.2014

Zmena zákona o BOZP

Dňa 01.01.2014 vstúpili do platnosti niektoré znenia zákona č. 154/2013 Z.z., ktoré menia a dopĺňajú zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP. Na našom portály Vám prinášame

Čítať ďalej: Zmena zákona o BOZP
Go to top